Magyary ’14-20 jogalkotást előkészítő konferenciasorozat minőségbiztosítása

A Magyary ’14-20 jogalkotást előkészítő konferenciasorozat.

A konferenciasorozat keretében hét szakmai konferencia került megrendezésre. A szakmai workshop-ok összegzéseként jogszabálytervezetek és a hatályos jogi rezsimre vonatkozó módosítási javaslatok kerültek megalkotásra annak érdekében, hogy a projekt indikátorainak teljesítésével a jogszabály előkészítési és egyes ágazati jogszabályok megalkotása vonatkozásában a jogszabály alkotási folyamatok egyszerűsödjenek és racionalizálódjanak.

A konferenciák anyagai és az előadások

felvételei az alábbi linken érhetőek el:

http://magyary1420jogalkotas.gov.hu/

Az alábbi táblázat tételesen összefoglalja a Magyary ’14-20 jogalkotást előkészítő konferencia sorozat elemeit:

Konferencia elnevezése

Állami ingatlanhasznosítás és a kockázatközösség.

Ereky VI.Konferencia

ETT/EGTC határon átnyúló megyerendszer kialakítását bemutató konferencia

Bejárható Magyarország Program a jogalkotás tükrében konferencia

Nemzetközi minősítő, értékelő és véleményalkotó szervezetek hátteréről és szuverenitásra gyakorolt hatásáról szóló konferencia

A "Jó Állam" index módszertanának bemutatása